• lgbt veya gblt , 1990'larda lgb kısaltmasından sonra ortaya çıktı ve 1980'lerin ortaları ile sonlarından itibaren gey sözcüğü yerine kullanılarak lgbt topluluğunu temsil etmeye başladı. birçok aktivist, gey topluluğu kullanımının eksik bir tanımlama olduğunu düşünerek lgbt topluluğu kullanımına geçti.

    bu bazen lgbtt (lezbiyen, gey, biseksüel, transseksüel veya travesti) veya lgbti̇ (lezbiyen, gey, biseksüel, transgender, intersex), lgbttiq (lezbiyen, gay, biseksüel, travesti, transseksüel, intersex, queer) şeklinde de kullanılmaktadır. 1900'lerden itibaren kullanılmaya başlayan "lgbt", eşcinsel hakları mücadelesinde kullanılan çatı kelimedir. eşcinsel hareketi olarak adlandırılan lgbt hareketi, eşcinsel kelimesinin travesti, transseksüel ve biseksüelliği kapsamıyor oluşu nedeniyle çatı kelime olmaktan çıkmıştır. hareket glbtt kelimesini kullanmaya başlamış ancak lezbiyenlerin toplumda "yok" sayılıyor oluşu sebebiyle, l harfi başa alınmış ve kadınlara bir tür pozitif ayrımcılık yapılmıştır. yurt dışındaki bazı örgütler bu çatı kelimeye daha sonradan interseksüelleri temsilen i ya da kuirleri (queer) temsilen q harflerini eklemişlerdir.